การด่วนตัดสินใคร

การด่วนตัดสินใคร
โดยยังไร้ซึ่งหลักฐาน
ที่จะเป็นพยาน
ว่าเขานั้นทำชั่ว-ดี
คำพระท่านสอนไว้
ว่าผู้ใดทำอย่างนี้
เป็นเหตุเสื่อมศักดิ์ศรี
อาจทำให้ไร้คุณธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ก.พ.
๒๕๖๕