ไม่มีอคติ

การตรวจดูหลักฐาน
องค์พยานอย่างถ้วนถี่
ในใจก็ไม่มี
อคติเข้าครอบงำ
นี้คือคุณสมบัติ
ที่ท่านจัดว่าเลิศล้ำ
สำหรับที่จะนำ
ยุติธรรมสู่สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๕