ความคิดอันโสมม

ความคิดอันโสมม
ที่สะสมในดวงจิต
แม้ทีละน้อยนิด
จนเกิดติดเป็นนิสัย
พระเรียกอาสวะ
เหมือนขยะในหัวใจ
มีมากมักหลั่งไหล
ทุกข์และภัยให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕