ความปรานี

ท่านว่าความปรานี
เป็นความดีอันยิ่งใหญ่
ควรปลูกให้มีไว้
ในจิตใจมนุษย์ชน
แต่ท่านก็เตือนไว้
อาจนำภัยมาสู่ตน
เพราะไปปรานีคน
อกตัญญูไม่รู้คุณ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕