ความดีหกอย่าง

มีทรัพย์กับการให้
มีน้ำใจกับคำหวาน
ความรู้วิชาการ
กับจิตใจที่ไม่พอง
ปราชญ์ว่าหกอย่างนี้
เป็นความดีน่ายกย่อง
และยิ่งจะผุดผ่อง
ถ้าได้อยู่เป็นคู่กัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๕