การหาปัจจัยสี่

การหาปัจจัยสี่
แต่พอที่เลี้ยงร่างกาย
ช่วยดับความเลวร้าย
และไม่ยากที่จักหา
แต่ที่เกิดทุกข์ยาก
ต้องลำบากกันหนักหนา
นั้นเพราะอยากได้มา
เลี้ยงตัณหาในหัวใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕