จิตใจสุจริต

จิตใจสุจริต
มีความคิดเสียสละ
มีความอุตสาหะ
ทำทุกอย่างเพื่อสังคม
ท่านว่าผู้เช่นนี้
ย่อมจะมีคนนิยม
เป็นคนที่เหมาะสม
จะอาสามาทำงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕