เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่

เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่
มีกิ่งใบที่แน่นหนา
วิหค คือนกกา
ต่างมุ่งหน้ามาอาศัย
แม้อสรพิษ
ก็มีสิทธิ์จะเข้าไป
ทุกที่ท่านเตือนไว้
อาจมีภัยได้ทั้งนั้น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕