วัวหายแล้วล้อมคอก

วัวหายแล้วล้อมคอก
โบราณบอกผิดวิธี
ต้องล้อมเสียก่อนที่
วัวเรานี้จะหายไป
เมื่อภัยอยู่ไกลตัว
มีความกลัวไม่นอนใจ
เร่งรีบป้องกันไว้
นี้นิสัยบัณฑิตชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ มี.ค. ๒๕๖๕