เวลาที่ผ่านผัน

เวลาที่ผ่านผัน
นับจากวันไปเป็นเดือน
จากนั้นก็คล้อยเคลื่อน
เลื่อนออกไปกลายเป็นปี
ท่านว่าเหมือนยักษ์ใหญ่
ที่จิตใจไร้ปรานี
กินสัตว์ทั้งโลกนี้
ให้ค่อยตายไม่รู้ตัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ มี.ค. ๒๕๖๕