อาการสามสิบสอง

อาการสามสิบสอง
หากใครมองด้วยปัญญา
ก็ย่อมมีคุณค่า
ช่วยนำพาสู่นิพพาน
หากมองด้วยตัณหา
ก็ย่อมพาให้ฟุ้งซ่าน
เปรียบเป็นเช่นหมู่มาร
นำไปส่งลงอบาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ มี.ค. ๒๕๖๕