วิริยะ ความพากเพียร

วิริยะ ความพากเพียร
ไม่แปรเปลี่ยนไม่ถอยหลัง
ตราบใดที่ตนยัง
ไม่ถึงฝั่งที่หวังไว้
เนื้อเลือดในร่างกาย
จะเหือดหายก็ยอมได้
ผู้ที่นำมาใช้
ย่อมถึงฝั่งอย่างแน่นอน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ มี.ค. ๒๕๖๕