จิตตะ ความมุ่งมั่น

จิตตะ ความมุ่งมั่น
ไม่คร้ามครั่นไม่หวั่นไหว
ทุ่มเทกำลังใจ
ไปรวมไว้ที่การงาน
มิให้อารมณ์ใด
มาชักใยให้ฟุ้งซ่าน
เหมือนกั้นห้วงลำธาร
ให้ไหลผ่านแต่ทางเดียว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕