ความดี ทรัพย์วิชา

ความดี ทรัพย์วิชา
นักปราชญ์ว่าทั้งสามนี้
ทุกคนจำต้องมี
ให้พอเพียงเลี้ยงชีวา
ส่วนคนที่เกียจคร้าน
ไม่ทำการแสวงหา
ชีวิตย่อมไร้ค่า
หมดความดีเหมือนผีตาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕