เหมือนคางคกขึ้นวอ

ไม่มีความสามารถ
ซ้ำยังขาดคุณธรรม
หากได้เป็นผู้นำ
มักก่อกรรมแก่ชาวบ้าน
โบราณท่านสาธก
เหมือนคางคกไม่รู้การ
แต่ได้อัครฐาน
ถูกเชิดชูขึ้นสู่วอ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๕