สุนัขไม่กัดเจ้าของ

สุนัขแม้เป็นสัตว์
ยังไม่กัดเจ้าของตน
ซึ่งเขานั้นเป็นคน
เคยเลี้ยงดูอุ้มชูมา
มนุษย์สัตว์ประเสริฐ
จัดว่าเลิศทางปัญญา
บางคนสามารถฆ่า
ได้แม้แต่พ่อแม่ตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕