คนที่ไม่สัทธา

คนที่ไม่สัทธา
ใช้อาญาเข้าบังคับ
หวังให้เขายอมรับ
นี้ยากนักจักสมใจ
เหมือนโคไม่กินหญ้า
จับเขามากดหัวไป
โบราณท่านห้ามไว้
อย่าหลงผิดคิดไปทำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕