ท่านว่าสามัคคี

ท่านว่าสามัคคี
ที่เกิดมีจากญาติมิตร
แม้เขาจะน้อยนิด
ก็ควรคิดจะสร้างไว้
ต้นหญ้าหลายๆเส้น
มาฟั่นเป็นเชือกเกลียวใหญ่
สามารถล่ามช้างไว้
ตามที่ใจคนต้องการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕