ไม้สูงกว่าต้นแม่

ไม้สูงกว่าต้นแม่
มักจะแพ้แก่ลมบน
ทำตัวสูงกว่าคน
ท่านว่ามักหักกลางคัน
มานะ ความพองใจ
ไม่ฟังใครเสียทั้งนั้น
บาปธรรมนี้สำคัญ
ตัวขัดขวางทางปัญญา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕