ร่างกายสรรพสัตว์

ร่างกายสรรพสัตว์
มักถูกจัดให้ต่างกัน
เป็นเธอและเป็นฉัน
เป็นชั้นนั้นเป็นชั้นนี้
แต่โดยสัจธรรม
ความสูงต่ำย่อมไม่มี
หลังจากตายเป็นผี
ล้วนเปื่อยเน่าเท่าเทียมกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕