อาการในภายนอก

อาการในภายนอก
มิได้บอกถึงความจริง
ทุกเรื่องหรือทุกสิ่ง
ในความคิดและจิตใจ
หน้าไหว้แต่หลังหลอก
โบราณบอกเตือนเอาไว้
สองมือเห็นกราบไหว้
แต่จิตใจอาจเชือดคอ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕