เหล่าสัตว์ดิรัจฉาน

เหล่าสัตว์ดิรัจฉาน
เชื่อมสัมพันธ์ด้วยรูปกาย
พาลชนเหล่าคนร้าย
เชื่อมหัวใจด้วยเงินตรา
ส่วนเหล่าชาวบัณฑิต
ใช้ความคิดและปัญญา
เป็นเครื่องช่วยนำพา
มาเป็นมิตรร่วมกิจการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕