ฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่าย

ฝ่ายหนึ่งเป็นอาหาร
อีกฝ่ายนั้นเป็นผู้กิน
อย่าได้ไปถวิล
มิตรไมตรีจักมีได้
ให้กบคบกับงู
เป็นศัตรูโดยนิสัย
งูหิวเวลาใด
มักลืมคิดมิตรไมตร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕