คบเด็กสร้างบ้าน

คบเด็กมาสร้างบ้าน
คนโบราณท่านเตือนไว้
ว่าใครคิดไปใช้
อาจทำให้ต้องเสียผล
ระยะทางพิสูจน์ม้า
กาลเวลาพิสูจน์คน
เด็กมักไม่อดทน
อาจทิ้งไปในกลางคัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕