ทาน ศีล ภาวนา

ทาน ศีล ภาวนา
พระสอนว่าเป็นบุญใหญ่
เสียสละ ให้อภัย
เพียรฝึกใจให้รู้จริง
บุญที่ได้ทำไว้
ให้ความสุขได้ทุกสิ่ง
หลังตายได้พึ่งพิง
บันเทิงใจในสวรรค์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕