พระว่าโลกามิส

พระว่าโลกามิส
ล้วนพาจิตคิดฟุ้งซ่าน
เหมือนดังถูกหมู่มาร
เหล่าศัตรูมาสู่สิง
ไม่หลงติดวัตถุ
มองทะลุถึงความจริง
จิตใจสงบนิ่ง
นี้สุขแท้และแน่นอน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕