รูป รสและผัสสะ

รูป รสและผัสสะ
คำของพระเรียกบ่วงมาร
เป็นเครื่องพันธนาการ
จิตวิญญาณเหล่าพาลชน
ให้เกิดความหลงปลื้ม
จนถึงลืมการกุศล
นานไปย่อมส่งผล
ให้เป็นคนลืมศีลธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕