ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ

ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ
ยามเจริญใจเริงร่า
ครั้นยามตกต่ำมา
ให้ขัดข้องเกิดหมองหม่น
อาการไม่คงที่
นี้มนุษย์ปุถุชน
ผู้ขาดการฝึกฝน
ไม่ค้นคว้าศึกษาธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ เม.ย. ๒๕๖๕