อิฏฐารมณ์

ต้องมีอิฏฐารมณ์
ไว้ชื่นชมจึงสุขใจ
นักปราชญ์ท่านสอนไว้
มักจะได้ความทุกข์ตรม
อาศัยปัจจัยสี่
เลี้ยงชีวีตามเหมาะสม
ไม่ติดอิฏฐารมณ์
ความระทมย่อมไม่มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ เม.ย. ๒๕๖๕