เงินทอง

เงินทองอาจมีค่า
ในเวลามีชีวิต
แต่หลังจากดับจิต
อาจเป็นพิษและเป็นภัย
ชาตินี้เป็นมนุษย์
ครั้นจุติไปเกิดใหม่
เงินทองนั้นพาไป
สู่อบายก็มากมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ เม.ย. ๒๕๖๕