เท่าเทียมกัน

เหล่าสัตว์ผู้เกิดมา
เทวดาหรือมนุษย์
ล้วนแต่มีที่สุด
เท่าเทียมกันนั้นคือตาย
ทรัพย์ยศและศักดิ์ศรี
ถึงจะมีอยู่มากมาย
ก็ล้วนหมดความหมาย
ช่วยอะไรมิได้เลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ เม.ย. ๒๕๖๕