มีอยู่คู่สังคม

มนุษย์นักปราชญ์ว่า
ไม่เป็นข้าของผู้ใด
แต่ที่ยอมรับใช้
เพราะอยากได้ทรัพย์และยศ
สิ้นทรัพย์กับอำนาจ
เหล่าข้าทาสก็หายหด
ข้อนี้เหมือนเป็นกฎ
อันมีอยู่คู่สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ เม.ย. ๒๕๖๕