ความทุกข์ในหัวใจ

ความทุกข์ในหัวใจ
ผู้หาให้คือตัณหา
อยากเป็น อยากได้มา
เบื่อระอาอยากพ้นไป
ผู้มีอาการนี้
ยากจะมีความสุขใจ
ผู้ดับให้หมดได้
อยู่ที่ไหนก็ร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕