นิสัยของคนพาล

นิสัยของคนพาล
ชอบในการหาความผิด
นิสัยของบัณฑิต
ชอบค้นคิดหาความดี
อยากรู้พาล-บัณฑิต
ดูความคิดทั้งสองนี้
ใคร่ครวญอย่างถ้วนถี่
ก่อนเลือกใครให้ทำงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕