การผูกใจเจ็บ

การผูกใจเจ็บไว้
ว่าเขาได้ชนะตน
เฝ้าแต่คิดเวียนวน
จะทำร้ายให้สาสม
นี้เรียกพยาบาท
เหตุพินาศแห่งอารมณ์
สร้างความทุกข์ระทม
ให้สังคมเกิดสงคราม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕