มนุษย์และเครื่องมือ

มนุษย์และเครื่องมือ
จะลือชื่อหรือไร้ค่า
นักปราชญ์ท่านสอนว่า
นั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้
ผู้ใช้มีปัญญา
ก็มีค่าอันยิ่งใหญ่
คนโง่เป็นผู้ใช้
อาจนำภัยมาให้ตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕