ผู้น้อยจะมีค่า

ผู้น้อยจะมีค่า
เมื่อเวลาท่านผู้ใหญ่
ได้พบประสบภัย
และอาศัยได้พึ่งพิง
ไม่มีเวลานั้น
ท่านก็มักจักเฉยนิ่ง
หลงลืมหรือทอดทิ้ง
ประหนึ่งว่าค่าไม่มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕