มิตร

ผู้ช่วยให้พ้นภัย
ปราชญ์สอนไว้ว่าคือมิตร
ไม่ต้องไปนึกคิด
ว่าเป็นใครแต่ไหนมา
เชื้อโรคเกิดในกาย
กลับทำลายดวงชีวา
โอสถเกิดในป่า
แต่รักษาโรคให้หาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕