มิตร

ท่านว่ามิตรสหาย
อาจหาง่ายยามมีทรัพย์
จะตวงหรือจะนับ
ไม่มีหมดหรือลดไป
ผู้ใดไม่ทิ้งมิตร
อยู่ใกล้ชิดยามมีภัย
ผู้นั้นท่านว่าไว้
เป็นมิตรแน่และแท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕