อุดมการณ์

ชื่อว่าอุดมการณ์
คือยึดมั่นคุณความดี
แม้แต่ดวงชีวี
ก็ยอมพลีเพื่อได้มา
ผู้มีอุดมการณ์
ท่านเปรียบปานดอกไม้ป่า
สำหรับคนบูชา
หรือโรยราอยู่ในไพร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๕