ใช้คนเนรคุณ

ใช้คนเนรคุณ
ช่วยค้ำจุนอำนาจตน
นานไปมักส่งผล
ให้ต้องพบประสบภัย
ตั๋งโต๊ะใช้ลิโป้
แม้ใหญ่โตขึ้นมาได้
สุดท้ายต้องบรรลัย
เพราะคนใจเนรคุณ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕