ความดีและสิ่งดี

ความดีและสิ่งดี
จะเกิดมีแก่ผู้ใด
สำคัญท่านสอนไว้
เพราะมีใจรู้คุณคน
อองสิ้วรู้คุณนาย
ที่เขาได้ชุบเลี้ยงตน
ความดีนั้นส่งผล
ให้พ้นภัยและได้ดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕