เห็นโทษทุจริต

เห็นโทษทุจริต
ว่าเป็นพิษและนำภัย
แล้วเว้นเสียห่างไกล
แม้แต่ใจก็ไม่คิด
จะทำการอันใด
ก็ด้วยใจสุจริต
ผู้นี้คือบัณฑิต
คบเป็นมิตรเกิดมงคล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕