โลภโกรธหลง

ผู้ทำการอันใด
ด้วยจิตใจโลภโกรธหลง
ท่านว่ามักจะส่ง
ผลเลวร้ายเมื่อปลายมือ
ผู้ละทั้งสามได้
ทำด้วยใจอันสัตย์ซื่อ
ย่อมได้ความเชื่อถือ
ความร่วมมือจากสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕