สามอย่างดี

อาหารที่ย่อยดี
ผู้นำที่คนรักใคร่
วาจาก่อนพูดไป
ไตร่ตรองไว้อย่างถ้วนถี่
นักปราชญ์แต่ก่อนมา
ท่านสอนว่าทั้งสามนี้
จักไม่บังเกิดมี
ความเลวร้ายเมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕