ใช้คูถไปล้างคูถ

ใช้คูถไปล้างคูถ
นั้นพิสูจน์ถึงจิตใจ
ของคนผู้คิดใช้
ว่าเขาไร้ซึ่งปัญญา
และอีกประการหนึ่ง
ให้รู้ซึ้งไปถึงว่า
ผู้นั้นมีปัญหา
ด้านความคิดและจิตใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ พ.ค. ๒๕๖๕