หนักแผ่นดิน

ชอบแต่สุขสำราญ
ไม่ทำงานและความดี
อีกทั้งชอบย่ำยี
คนที่มีศีลธรรม
ท่านว่าคนอย่างนี้
เป็นผู้มีจิตใจต่ำ
เกิดมาสร้างบาปกรรม
ทรลักษณ์หนักแผ่นดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ พ.ค. ๒๕๖๕