อย่ากังวลว่าเป็นคนแก่

ความเกิด เจ็บและตาย
คนทั้งหลายมีได้แน่
แต่ว่าตัวความแก่
อาจมีได้ไม่ทุกคน
อายุยืนยาวได้
นั้นอาศัยบุญกุศล
ฉะนั้น อย่ากังวล
คิดว่าตนเป็นคนแก่
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ พ.ค. ๒๕๖๕