อำนาจวาสนา

อำนาจวาสนา
ส่วนหนึ่งมาจากบุญเก่า
ฉะนั้น อย่ามัวเมา
หรือหลงปลื้มจนลืมบุญ
ทาน ศีล ภาวนา
พระสอนว่ามากด้วยคุณ
รักษาและค้ำจุน
อำนาจไว้ให้มั่นคง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ พ.ค. ๒๕๖๕