อย่าคิดวางใจ

สุจริตแต่ว่าไม่สามารถ
ชาญฉลาดแต่มักทุจริต
นักปราชญ์ว่าบุคคลสองชนิด
อย่าได้คิดวางใจให้ทำงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๕